WebClick Tracer

CRUCIBLE: Eidu l-fitr 2024 — Representasyon at Simbolismo (3)

column titles julkipli wadi crucible mindaviews

QUEZON CITY (MindaNews / 09 May) — Para maliwanagan ang ating mga puso at makita natin nang tama ang mga pangyayari lalong-lalo na ang kasalukuyang pagmamalabis ng taghut sa Palestine at karurok-rurokang pang-aapi sa Gaza at mga natitira pang okupadong teritoryo, balikan natin ang ating tanong: saan tayo dudulog at ano ang ating sandigan? 

Una, sinabi natin na hindi na bago itong pagmamalupit ng isang grupo ng mga tao galing sa angkan ni Propeta Ya’qub (as) o Jakob na tinawag din ng Qur’an na Israil at ang kanyang angkan na Bani Israil o manga anak ni Israel.

Paalala sa Bani Israil

Simula’t sapul sila’y binigyan na ng sariling pagpapasya na mamili ng tama laban sa mali at pinaalahanan na ng ALLAH (swt) na dapat ay kanilang pahalagahan ang buhay. Sapagkat pagkinitil nila ang buhay ng isang tao para na rin nilang kinitil ang buhay ng sangkatauhan. At pag nagsalba sila ng isang buhay para na rin nilang isinalba ang buhay ng sangkatauhan. 

Sinabi ng ALLAH (swt) sa Banal na Qur’an: 

“Para sa kadahilanang iyan Aming ipinag-utos para sa Mga Anak ni Israel na sinumang pumatay ng isang tao maliban sa pagpaslang  ng taong walang pag-iimbot o kasamaan sa lupa, ito ay magiging tulad sa siya ay pumatay sa lahat ng sangkatauhan, at sinumang magligtas ng buhay ng isa, ito ay magiging tulad ay nagligtas ng lahat ng buhay ng isang sangkatauhan. Ang Aming mga mensahero ay dumating sa kanila sa katandaang may maliwanag na katibayan (ng nasasakupan ni Allah), ngunit pagkatapos, O! marami sa kanila ay nagiging mga lagalag sa lupa (5: 32).”

Nakailang ulit binanggit sa Banal na Qur’an ang salitang Bani Israil ay nandyan kadalasan ang salitang “transgression” o ang pagiging pasaway o pagmamalabis. Sila ay gumagawa ng iba’t-ibang uri ng fasad o kamalian. Sila yung tinatawag na dakilang pasimuno ng panggugulo. Sila yung gusto magdomina sa buong mundo. Tinatawag din sila na mga taghut. 

Maliwanag naman ang pagturing ng Banal na Qur’an sa Bani Israil na “marami sa kanila” — na ang ibig sabihin ay hindi lahat sa kanila ay mapagmalabis at pasaway. Ang mga Hudyo ay isang grupo lang ng Bani Israil at hindi lahat ng Hudyo ay kaanib ng Zionismo. 

At ang kabaligtaran nuon kung sino man yung mga naaapi o pinagmalupitan, sila yuong mga nahirapan ay tinagurian sila ng Banal na Qur’an na mga mustad’afeen o yung tinawag sa salitang Ingles na “oppressed.”

Ahas ng Taghut

Sa ganang akin, nirerepresenta ngayon ng Rehimeng Israel lalo na ang kanyang mga namumunong Zionista at ang kanilang mga galamay sa buong mundo lalong-lalo na ang kanyang pangunahing “backer” na US imperyalismo at mga katropa nito sa Europa na kinabibilangan ng pwersang Kanluran na sinisimbolo ng tinawag ng Qur’an na taghut. At yung mga naghihirap na mga Palestino at mga tao sa iba’t-ibang parte ng mundo nakakaranas ng karurok-rurokang pagmamalupit ay sila naman yung mga mustad’afeen

Mahalaga maintindihan itong dalawang konsepto sapagka’t may kaakibat na simbolismo itong nirerepresenta.

Matatandaan nuong nagpunta si Nabi Musa (as) at Nabi Harun (as) sa Ehipto na dala nung una ang kanyang tungkod na naging ahas. Ito yung tumalo sa ahas ng mga Samari. Isa sa kanila yung kasama nila naglakbay papuntang Bundok ng Sinai na pasimuno sa pagsuway sa kautusan ni Nabi Musa (as). 

Sa kabilang hibla ng kasaysayan may simbolismo na tila malayo sa kwento patungkol sa tungkod ni Moses na naging ahas; pero may kaparehong simbolismo sa kasaysayan ng Zionismo.  

Nung pagpasok ng dalawampung siglo, may lumabas na kontrobersyal na libro na may titulo, “The Protocols of the Elders of Zion.” 

Sa “The Protocols” na ito, may pigurang ahas nakapulupot sa halos lahat ng dating teritoryo ng mga Palestino at ang katawan ng ahas na ito ay sakop ang maraming parte ng Ehipto papuntang Jizaratu l-arab o Arab Peninsula kasama ang maraming mga bansang Arabo at ang ulo ng ahas ay naka-ambang sa makasaysayang siyudad ng Jerusalem. 

Greater Israel

Sinasabi ng ilang komentarista na ang sakop ng pigurang ahas na yun ay ang lawak ng tinatawag na “Greater Israel” na nagkataon naman ay kinabibilangan ito ng mga bansang Arabe lalo na ang sakop ng tinawag na “Axis of Evil” ni US President George W. Bush na karamihan nito ay pinabagsak na ng giyera ng Estados Unidos sa Gitnang Silangan tulad ng Iraq, Syria, Yemen at iba pa. 

At sa kasalukuyan, naipasok na sa bitag ng tinatawag na normalisasyon ang mga bansang Arabe na nakapalibot sa Israel — katotohanan na matagal nang nabuo ang “Greater Israel” bago pa itong panibagong giyera sa Gaza.

Katunayan, kung hindi magbabago ang plano ng Rehimeng Israel sa pagsakop ng buong Palestine, ang isusunod pagkatapos ng giyera sa Gaza ay ang West Bank. Sa totoo lang, matagal na walang pinagkaiba ang kalagayan ng mga taga West Bank at Gaza at natitira pang mga okupadong teritoryo ng Palestine.

Pagnagawa na ang dalawang giyerang ito ay isusunod na ang pinal na pag-okupa partikular ang Al-Quds kung saan naroon ang Bayta l-maqdis, ang masjid kung saan nagsimula ang mi’raj — ang pag-angatni Propeta Muhammad (saw) mula sa mundo hanggang sa iba’t-ibang lebel ng kalangitan at ipakita sa kanya ang kalagayan ng Paraiso at Impyerno. 

Kaya, gabuhok na lang ang tali ng Al-Quds mula sa pagkabitin nito sa makasaysayang siyudad ng Jerusalem simula noong napasakamay ito ng mga Muslim noong panahon ni Kalifah Umar (ra).  Matagal-tagal na rin nakambang ang Zionismong taghut para putulin ang taling ito.  

Meron din isa pang pigurang ahas sa ibang dokumento na may kinalaman din sa “Protocol” kung saan napakalaki ng ahas na ito at nakapulupot sa pigura ng mundo — nagpapakita na ang lakas ng Zionismo ay hindi lang sa Israel. Alam natin ang katotohanan na ang buong lakas nito ay naroon sa White House at mga galamay nito tulad ng State Department, Pentagon, CIA at marami pang iba. 

Ika ni dating US President Dwight Eisenhower ako ay natatakot sa kanibukasan kung saan magsasanib ang dalawang pwersa — corporate business at military industry — na tinawag niya na Military-Industrial Complex.

Sa kasalukuyan, isinasakatuparan itong pagbuhos ng suporta ng MIC ng Estados Unidos sa Israel sa pamamagitan ng tinawag ni Propesor John Mearsheimer na “Israel Lobby” at pinag-aapoy naman nito nang tinawag ni Propesor Noam Chomsky na “Christian Zionists.” 

Itong dalawang grupo ang nagdidikta sa mga polisiya at programa ng Estados Unidos sa Israel at nag-uumpisa ito sa mismong pulitika ng Republican at Democrat. Sa totoo lang, walang pinagkaiba itong dalawang “political party” pagdating sa kanilang plataporma sa Israel dahil pareho naman na silang hawak ang kanilang leeg ng Zionismo at ang mga namumuno dito.

Dito sa mga grupong ito nanggagaling ang panggatong ng walang katapusan na pandaigdigang digmaan dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang pagliyab ng kasalukuyang giyera sa Gaza, sa buong Palestine at buong mundo. 

Samakatuwid, ang pigurang ahas na tinutukoy natin ay nandoon ang buntot sa Estados Unidos at ang isang pangil nito ay nasa Tel Aviv at ang isa namang pangil ay andun sa Jerusalem habang ang malaking parte ng katawan ng ahas na ito ay nagpapasasa na sa bitag ng normalisasyon sa kadahilana’y sila ay kabahagi na ng “Greater Israel.”

Dahil dito hindi natin maiwaksi ang realidad na anumang oras pwede nitong tuklawin o dakmain na lang at putulin ang tali sa pagkabitin ng Al-Quds. 

Noong panahon ni US President Trump, inilipat niya ang Embahada ng Estados Unidos mula Tel Aviv pa Jerusalem, na lantaran na paglabag sa UN Resolution kung saan “international community” dapat ang mamahala sa Jerusalem. 

[Ang MindaViews ay espasyong pang-opinyon ng MindaNews. Itong artikulo ay pangatlong serye ng Eidu l-fitr khutba na pinalawig pa at nilakpan ng mga angkop na datos at pagtutulay para mabuo ang isang komprehensibong tesis ng paksa “Ginosayd sa Gaza.” Si Julkipli Wadi ay Propesor ng Linangan ng Araling Islamiko, Unibersidad ng Pilipinas.] 

Your perspective matters! Leave a comment below and let us know what you think. We welcome diverse viewpoints and encourage respectful discussions. Don't hesitate to share your ideas or engage with others.

Search MindaNews

Share this MindaNews story
[custom_social_share]
Send us Feedback