WebClick Tracer

SOMEONE ELSE’S WINDOWS: Mga Handumanan sa Semana Santa Kaniadto

mindaviews someone elses windows

DAKBAYAN SA MALAYBALAY (MindaNews / 5 Abril 2023) – Sa among panahon isip mga bata ang Semana Santa gipakabalaan gayud, kana kung ang sukaranan sa pagkabalaan mao ang pag-ampo, pagpuasa ug paglikay sa kahilayan, apil na ang pag-inom sa ilimnong makahubog. Gani, kadto akong apohang babaye mobadlong man dayon kanamo kung kami magsaba-saba o magsinggit-singgit niining mga adlawa, ilabina sa Byernes Santo.

“Paghilom kamo kay Mahal nga Adlaw karon, namatay ang atong Ginoo,” mao kadto ang among kanunayng madungog gikan kaniya. Ako nga may pagka-erehe, matud pa, motubag dayon pinaagi sa pasiaw, “Unsa man na, La, kada tuig na man lang mamatay ang Ginoo.” Lagi kay ako man ang iyang paboritong apo, igo na lang intawon mokusmod ang iyang mga wait.

online pharmacy buy abilify online with best prices today in the USA

Apan bisan pa sa akong pagkasuplado gamay nituman ako sa mga tulumanon sama sa pagtambong sa mga misa ug prosesyon libot sa among lungsod. Wala na ako nasayod kung unsa na ang pamaagi karon, apan kaniadto adunay gitakdang mga misa gikan sa Lunes Santo hangtud sa Myerkules Santo alang sa lainlaing panuigon—bata, ulitawo ug dalaga, ug hamtong.

online pharmacy buy zestril online with best prices today in the USA

Pag-abot sa Byernes Santo hilom pas tanang hilom ang tibuok lungsod. Walay sakyanan sa kadalanan, walay nagsuroysuroy, serado ang tanang tindahan. Bisan gani sulod sa balay halos walay madungog nga pulong. Inig patukar nimo sa radyo ang imong madungog mao lamang ang mga sugilanon nga nakabase sa Bibliya, ug ang Siete Palabras hapon sa Byernes Santo. Dili nako malimtan nga paborito nakong paminawon ang sugilanon ni Samson ug Delilah. Mga tingog lang sa mga aktor ang mabati, apan tungod sa sound effects ug maayong paglitok sa mga linya mahulagway nimo ang eksena nga gusto nilang ipaabot.

Byernes Santo usab mahitabo ang prosesyon. Mag-una ang banda nga nagtukar sa—unsa pa—mingaw ug mahinuklogong mga nota. Magsunod sa banda ang pari ug ang karo nga nagdala sa estatwa sa patay na nga Manunubos uban ang nagbangotan nga Birhen Maria, ug ang mga parokyanong nagdalag mga kandila.

Ang wala nisalmot sa prosesyon mogawas sa ilang mga panimalay aron mosud-ong niini. Magbutang pod silag mga kandilang dinagkotan sa gawas sa ilang mga balay.

online pharmacy buy priligy online with best prices today in the USA

Ang uban mag-andam og tubig.

Human sa Byernes Santo ang tibuok lungsod mahinamong magpaabot sa Sugat, ang panagkita sa Nabanhawng Hesus ug Birhen Maria sa Domingo de Gloria o Easter Sunday. Adunay misa sa Sabado gikan alas dyes hangtud alas dose sa gabii una ang Sugat.

Alang sa sugat ang simbahan maghimog plataporma diin didto manindog ang mga batang babaye nga nagsinina isip mga anghel—puting sapot ug mga pako. Ang pinakamaayo mokanta sa mga “anghel” mao ang bitayon.

Ops, dili siya patyon. Ang akong gipasabot ang maong “anghel” hiktan og lig-on nga pisi sa iyang lawas ug birahon ngadto sa igo-igong gihabogon. Inig agi sa Nabanhawng Hesus ug Birhen Maria hinay-hinay siyang ipakanaog samtang nagaawit og usa ka kantang nagsaulog sa pagbalik sa Manunubos gikan sa kamatayon. Ang ubang mga “anghel” mokanta usab samtang nagasabwag og mga bulak.

Busa, pag-abot sa Semana Santa ang pinakasikat nga pangutana sa tibuok lungsod mao ang “Kinsang anak ang bitayon karon?” Ayawg katawa diha, seryoso ko.

(Ang MindaViews ang opinyon nga seksyon sa MindaNews. Si H. Marcos C. Mordeno mahimong ma kontak sa hmcmordeno@gmail.com.)

Your perspective matters! Leave a comment below and let us know what you think. We welcome diverse viewpoints and encourage respectful discussions. Don't hesitate to share your ideas or engage with others.

Search MindaNews

Share this MindaNews story
[custom_social_share]
Send us Feedback