WebClick Tracer

HABAGATNONG HINAGAWHAW:  Taptap

Niining panahon nga gihasì kita
nianang gikalisangang bayrus nga corona,
mas maayo na lang nga sa balay magpuyô ra
kon walay importante kaayong adtoon ka.

Kon makighimamat ta sa isigkatawo,
likayi gyod intawon ang pakigbeso-beso
ug bisan ganì kanang pakiglamano:
mintinar permi distansiyang usa o duha ka metro.

Panahong mogawas gikan sa pinuy-anan
ang pagtaod og face mask dilì gyod kalimtan
aron nga kon simbako sa bayrus mapiskan
dilì kita basta-basta niining hitaptan.

Apan seguroha nga tarong pagkataod imong face mask,
kanang bâbà nimo ug hasta ilong maayo pagkataptap:
ayaw intawon ipa-expose ang imong ilong labi nag lisngag
kay ang bayrus unyà daling makasulod sa iyang bangag.

Inig-ulî sa balay manghunaw og tarong,
ang gisul-ob sa gawas hukason ug labhan dayon,
dihâ-dihang maligò o manghimasà, ayohon pagpanabón:
segurohon nga ang bayrus sa balay dilì makadayón.

Mag-amping gyod ug dilì magkompiyansa
aron nga sa COVID-19 mahilikay kita
kay lisod na og niini hitakboyan kita,
inig mamatay i-cremate bayâ dayon ka!

Eric S.B. Libre
30 Abril 2020

Your perspective matters! Leave a comment below and let us know what you think. We welcome diverse viewpoints and encourage respectful discussions. Don't hesitate to share your ideas or engage with others.

Search MindaNews

Share this MindaNews story
[custom_social_share]
Send us Feedback