WebClick Tracer

HABAGATNONG HINAGAWHAW: Pagmahay

Pasayloa ako nga ikaw nagmahay
nga walâ mo matagamtam kinabuhing haruhay
bisan pa man sa mona-mona kong panikaysikay.

Dihang gugma kong gihalad gidawat mo
sa hilom sa akong kaugalingon gipanaad ko
nga buhaton ko ang kutob sa akong mahimo
aron hatagag katumanan tanan mong damgo.
Ug matag karon ug unyà may higayon
nga ako tuman nga sadyà ug mapasalamaton
sa mga kalamposan nga atòng maangkon,
dinhà sa panagway mo nagdalit ug pahiyom.

Apan may panahon sa kahisagmuyò,
kanang masud-ong ko ikaw nga ingon sa nagsubô
sanglit walâ ko matuman imong pangayò
o kahâ gibalibaran ko ang imong hangyò.
Angkonon ko nakatilaw tag kalisod
apan dilì man gyod maingon nga kita uyayod
sanglit sa atong pag-ampò ug panlimbasog
ang pamuyong hamugaway atò man nakab-ot.

Pasayloa ako nga ikaw nagmahay
nga walâ mo matagamtam kinabuhing haruhay
bisan pa man sa mona-mona kong panikaysikay.

Gugma ko kanimo mao ang nagsibot
niining walay paglunga nakò nga paningkamot
aron ikaw mopahiyom ug mahimuot
sa katawhay ug kahamugaway nga makab-ot.
Apan usahay akong hialinggatan
nga maingon nga kulang pa gihapon kining tanan
sa kaharuhay nga buot mo untà puy-an,
sa pangandoy nga sa dughan mo gitapin-an lang.

Kanimo ako mangayò og pasaylo
sa kapakyas kong hatagag katumanan damgo mo
kay kini ra gyod maabot sa katakos ko,
dinhi ra gyod intawon kutob ang abilidad ko.
Apan ako kanimo mapasalamaton
kay bisan pakyas ko nga ang pangandoy mo tumanon
gipanggà, gihangop mo ako sa gihapon.
Ug sa panlimbasog ako hugot magpadayon.

Pasayloa ako nga ikaw nagmahay
nga walâ mo matagamtam kinabuhing haruhay
bisan pa man sa mona-mona kong panikaysikay.

(Eric S.B. Libre is a Mindanawon freelance development consultant who has done some work in a number of conflict-affected areas of Mindanao and occasionally dabbles in creative writing. He lives in Digos City, and is proud to be a senior citizen.)

Your perspective matters! Leave a comment below and let us know what you think. We welcome diverse viewpoints and encourage respectful discussions. Don't hesitate to share your ideas or engage with others.

Search MindaNews

Share this MindaNews story
[custom_social_share]
Send us Feedback